Pages

Sunday, 15 December 2013

Cuai kerana urusan dunia

Rasulullah SAW bersabda bermaksud:“Langit merintih dan memang ia patut merintih, kerana pada setiap tempat untuk berpijak terdapat malaikat yang bersujud atau berdiri (solat) kepada Allah Azzawajalla.” (Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Orang yang meninggalkan ibadah solat kerana cuai oleh urusan dunia akan malang nasibnya, berat seksaannya, rugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyesalannya. Firman Allah SWT bermaksud: “Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya bagi orang yang beriman.” (An-Nisa : 103)

Abu Hurairah RA meriwayatkan: “Selepas Isyak aku bersama Umar bin Khattab ra pergi ke rumah Abu Bakar as-Siddiq untuk suatu keperluan. Sewaktu melalui pintu rumah Rasulullah SAW, kami mendengar suara rintihan. Kami pun berhenti sejenak. Kami dengar beliau menangis dan meratap: “Ah…andaikan saja aku dapat hidup terus untuk melihat apa yang diperbuat oleh umatku terhadap solat. Ah…aku sungguh menyesali umatku.” 

Rasulullah menangis
“Wahai Abu Hurairah, mari kita ketuk pintu ini,” kata Umar dan kemudian mengetuk pintu. “Siapa?” tanya Aisyah. “Aku bersama Abu Hurairah.” Kami meminta izin untuk masuk dan beliau mengizinkannya. Setelah masuk, kami lihat Rasulullah SAW sedang bersujud dan menangis sedih, beliau berkata dalam sujudnya: “Wahai Tuhanku, Engkau adalah pengawalku bagi umatku, maka perlakukanlah mereka sesuai dengan sifat-sifat-Mu dan jangan perlakukan mereka sesuai perbuatan mereka.”
“Ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Apa gerangan yang terjadi, mengapa engkau begitu sedih?”
“Wahai Umar, dalam perjalananku ke rumah Aisyah selepas mengerjakan solat di masjid, Jibril mendatangiku dan berkata: “Wahai Muhammad, Allah Yang Maha Benar mengucapkan salam kepadamu, kemudian ia berkata, bacalah.” “Apa yang harus kubaca?” “Bacalah firman Allah yang bermaksud: “Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang buruk) yang mensia-siakan solat dan menurutkan hawa nafsunya, mereka kelak akan menemui kesesatan.” (Maryam : 59).
“Wahai Jibril, apakah sepeninggalanku nanti umatku akan mencuaikan solat?”
“Benar, wahai Muhammad, kelak di akhir zaman akan datang sekelompok manusia daripada umatmu yang mencuaikan solat, mengakhirkan solat (hingga keluar dari waktunya), dan menurutkan hawa nafsu. Bagi mereka satu dinar lebih berharga daripada solat.” (Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar).
Abu Darda’ berkata: “Hamba Allah yang terbaik adalah yang memperhatikan matahari, bulan dan awan untuk berzikir kepada Allah, yakni untuk mengerjakan solat.” Diriwatkan pula bahawa amal yang pertama kali diperhatikan oleh Allah ialah solat. Jika solat seseorang cacat, maka semua amalnya akan ditolak.

Perintah ahli keluarga bersolat
Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “Wahai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk solat, kerana Allah akan memberimu rezeki dari arah yang tidak pernah kamu duga.”

“Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, maka ia telah kafir.” (Riwayat al-Bazzar dari Abu Darda’). Sabda Rasulullah SAW lagi bermaksud: “Barang siapa bertemu Allah sedang ia mencuaikan solat, maka Allah sama sekali tidak akan mempedulikannya.” (Riwayat Tabarani).

Sunday, 17 November 2013

MANUSIA BERHADAPAN DENGAN ENAM PERSIMPANGAN

Abu Bakar r.a. berkata, " Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu, jiwa di sebelah kananmu, nafsu di sebelah kirimu, dunia di sebelah belakangmu dan semua anggota tubuhmu berada di sekitar tubuhmu. Sedangkan Allah di atasmu. Sementara iblis terkutuk mengajakmu meninggalkan agama, jiwa mengajakmu ke arah maksiat, nafsu mengajakmu memenuhi syahwat, dunia mengajakmu supaya memilihnya dari akhirat dan anggota tubuh menagajakmu melakukan dosa. Dan Tuhan mengajakmu masuk Syurga serta mendapat keampunan-Nya, sebagaimana firmannya yang bermaksud, "....Dan Allah mengajak ke Syurga serta menuju keampunan-Nya..."

Siapa yang memenuhi ajakan iblis, maka hilang agama dari dirinya. Sesiapa yang memenuhi ajakan jiwa, maka hilang darinya nilai nyawanya. Sesiapa yang memenuhi ajakan nafsunya, maka hilanglah akal dari dirinya. Siapa yang memenuhi ajakan dunia, maka hilang akhirat dari dirinya. Dan siapa yang memenuhi ajakan anggota tubuhnya, maka hilang syurga dari dirinya.

Dan siapa yang memenuhi ajakan Allah S.W.T., maka hilang dari dirinya semua kejahatan dan ia memperolehi semua kebaikan."

Iblis adalah musuh manusia, sementara manusia adalah sasaran iblis. Oleh itu, manusia hendaklah sentiasa berwaspada sebab iblis sentiasa melihat tepat pada sasarannya.

KISAH NAFSU YANG DEGIL PADA PERINTAH ALLAH

Dalam sebuah kitab karangan 'Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Alkhaubawiyi, seorang ulama yang hidup dalam abad ke XIII Hijrah, menerangkan bahwa sesungguhnya Allah S.W.T telah menciptakan akal, maka Allah S.W.T telah berfirman yang bermaksud : "Wahai akal mengadaplah engkau." Maka akal pun mengadap kehadapan Allah S.W.T., kemudian Allah S.W.T berfirman yang bermaksud : "Wahai akal berbaliklah engkau!", lalu akal pun berbalik.

Kemudian Allah S.W.T. berfirman lagi yang bermaksud : "Wahai akal! Siapakah aku?". Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang daif dan lemah."

Lalu Allah S.W.T berfirman yang bermaksud : "Wahai akal tidak Ku-ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau."

Setelah itu Allah S.W.T menciptakan nafsu, dan berfirman kepadanya yang bermaksud : "Wahai nafsu, mengadaplah kamu!". Nafsu tidak menjawab sebaliknya mendiamkan diri. 

Kemudian Allah S.W.T berfirman lagi yang bermaksud : "Siapakah engkau dan siapakah Aku?". Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku, dan Engkau adalah Engkau."

Setelah itu Allah S.W.T menyiksanya dengan neraka jahim selama 100 tahun, dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah S.W.T berfirman yang bermaksud : "Siapakah engkau dan siapakah Aku?". Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan Engkau adalah Engkau."

Lalu Allah S.W.T menyiksa nafsu itu dalam neraka Juu' selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan maka Allah S.W.T berfirman yang bermaksud : "Siapakah engkau dan siapakah Aku?". Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, " Aku adalah hamba-Mu dan Kamu adalah tuhanku."

Dalam kitab tersebut juga diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah S.W.T mewajibkan puasa.

Dalam kisah ini dapatlah kita mengetahui bahwa nafsu itu adalah sangat jahat oleh itu hendaklah kita mengawal nafsu itu, jangan biarkan nafsu itu mengawal kita, sebab kalau dia yang mengawal kita maka kita akan menjadi musnah.

TUJUH MACAM PAHALA YANG DAPAT DINIKMATINYA SELEPAS MATI

Dari Anas r.a. berkata bahwa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas matinya.

1. Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia tetap pahalanya selagi masjid itu digunakan oleh orang untuk beramal ibadat di dalamnya.

2. Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang yang minum daripadanya.

3. Sesiapa yang menulis mushaf ia akan mendapat pahala selagi ada orang yang membacanya.

4. Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menggunakannya.

5. Sesiapa yang menanam tanam-tanaman selagi ada yang memakannya baik dari manusia atau burung.

6. Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan oleh orang yang mempelajarinya.

7. Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mana ianya selalu mendoakan kedua orang tuanya dan beristighfar baginya

8. yakni anak yang selalu diajari ilmu Al-Qur'an maka orang yang mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : "Apabila telah mati anak Adam itu, maka terhentilah amalnya melainkan tiga macam :

1. Sedekah yang berjalan terus (Sedekah Amal Jariah)

2. Ilmu yang berguna dan diamalkan.

3. Anak yang soleh yang mendoakan baik baginya.

Wallahualam.

Saturday, 16 November 2013

KISAH NERAKA JAHANNAM

Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah hitam gelap, tidak ada cahaya dan tidak pula ia menyala. Dan ianya memiliki 7 buah pintu dan pada setiap pintu itu terdapat 70,000 gunung, pada setiap gunung itu terdapat 70,000 lereng dari api dan pada setiap lereng itu terdapat 70,000 belahan tanah yang terdiri dari api, pada setiap belahannya pula terdapat 70,000 lembah dari api.

Dikisahkan dalam hadis tersebut bahwa pada setiap lembah itu terdapat 70,000 gudang dari api, dan pada setiap gudang itu pula terdapat 70,000 kamar dari api, pada setiap kamar itu pula terdapat 70,000 ular dan 70,000 kala, dan dikisahkan dalam hadis tersebut bahwa setiap kala itu mempunyai 70,000 ekor dan setiap ekor pula memiliki 70,000 ruas. Pada setiap ruas kala tersebut ianya mempunyai 70,000 qullah bisa.

Dalam hadis yang sama menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti akan dibuka penutup neraka Jahannam, maka sebaik saja pintu neraka Jahannam itu terbuka, akan keluarlah asap datang mengepung mereka di sebelah kiri, lalu datang pula sebuah kumpulan asap mengepung mereka disebelah hadapan muka mereka, serta datang kumpulan asap mengepung di atas kepala dan di belakang mereka. Dan mereka (Jin dan Manusia) apabila terpandang akan asap tersebut maka bergetarlah dan mereka berlutut dan memanggil-manggil, "Ya Tuhan kami, selamatkanlah."

Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda : "Akan didatangkan pada hari kiamat itu neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu mempunyai 70,000 kendali, dan pada setiap kendali itu ditarik oleh 70,000 malaikat, dan berkenaan dengan malaikat penjaga neraka itu besarnya ada diterangkan oleh Allah S.W.T dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud : "Sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras."

Setiap malaikat apa yang ada di antara pundaknya adalah jarak perjalanan setahun, dan setiap satu dari mereka itu mempunyai kekuatan yang mana kalau dia memukul gunung dengan pemukul yang ada padanya, maka nescaya akan hancur lebur gunung tersebut. 

Dan dengan sekali pukulan saja ia akan membenamkan 70,000 ke dalam neraka Jahannam.

KISAH BUMI DAN LANGIT

Adapun terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj adalah kerana bumi merasa bangga dengan langit. Berkata dia kepada langit, "Hai langit, aku lebih baik dari kamu kerana Allah S.W.T. telah menghiaskan aku dengan berbagai-bagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-anaman, beberapa gunung dan lain-lain."

Berkata langit, "Hai bumi, aku juga lebih elok dari kamu kerana matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa falah, buruj, 'arasy, kursi dan syurga ada padaku."

Berkata bumi, "Hai langit, ditempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para utusan dan arwah para wali dan solihin (orang-orang yang baik)."

Bumi berkata lagi, "Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan utusan bahkan sebagai penutup para nabi dan kekasih Allah seru sekalian alam, seutama-utamanya segala yang wujud serta kepadanya penghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku. Dan dia menjalankan syari'atnya juga di tempatku."

Langit tidak dapat berkata apa-apa, apabila bumi berkata demikian. Langit mendiamkan diri dan dia mengadap Allah S.W.T dengan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya, apabila mereka berdoa kepada Engkau. Aku tidak dapat menjawab soalan bumi, oleh itu aku minta kepada-Mu ya Allah supaya Muhammad Engkau dinaikkan kepadaku (langit) sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya dan berbangga."

Lalu Allah S.W.T mengabulkan permintaan langit, kemudian Allah S.W.T memberi wahyu kepada Jibrail A.S pada malam tanggal 27 Rejab, "Janganlah engkau (Jibrail) bertasbih pada malam ini dan engkau 'Izrail jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini."

Jibrail A.S. bertanya, " Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?"

Allah S.W.T berfirman, maksudnya, "Tidak, wahai Jibrail. Tetapi pergilah engkau ke Syurga dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu."

Kemudian Jibrail A.S. pun pergi dan dia melihat 40,000 buraq sedang bersenang-lenang di taman Syurga dan di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Di antara 40,000 buraq itu, Jibrail A.S. terpandang pada seekor buraq yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibrail A.S. menghampiri buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, ya buraq?"

Berkata buraq, "Ya Jibrail, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun, maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mahu makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan."

Berkata Jibrail A.S., "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu."

Kemudian Jibrail A.S. memakaikan pelana dan kekang kepada buraq itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad S.A.W. Wallahu'alam.

Buraq yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah S.A.W dalam perjalanan Israk dan Mikraj.

KISAH BERKAT DI SEBALIK MEMBACA BISMILLAH

Ada seorang perempuan tua yang taat beragama, tetapi suaminya seorang yang fasik dan tidak mahu mengerjakan kewajipan agama dan tidak mahu berbuat kebaikan.

Perempuan itu sentiasa membaca Bismillah setiap kali hendak bercakap dan setiap kali dia hendak memulakan sesuatu sentiasa didahului dengan Bismillah. Suaminya tidak suka dengan sikap isterinya dan sentiasa memperolok-olokkan isterinya.
Suaminya berkata sambil mengejak, "Asyik Bismillah, Bismillah. Sekejap-sekejap Bismillah."

Isterinya tidak berkata apa-apa sebaliknya dia berdoa kepada Allah S.W.T. supaya memberikan hidayah kepada suaminya. Suatu hari suaminya berkata : "Suatu hari nanti akan aku buat kamu kecewa dengan bacaan-bacaanmu itu."

Untuk membuat sesuatu yang memeranjatkan isterinya, dia memberikan wang yang banyak kepada isterinya dengan berkata, "Simpan duit ini." Isterinya mengambil duit itu dan menyimpan di tempat yang selamat, di samping itu suaminya telah melihat tempat yang disimpan oleh isterinya. Kemudian dengan senyap-senyap suaminya itu mengambil duit tersebut dan mencampakkan beg duit ke dalam perigi di belakang rumahnya.

Setelah beberapa hari kemudian suaminya itu memanggil isterinya dan berkata, "Berikan padaku wang yang aku berikan kepada engkau dahulu untuk disimpan."

Kemudian isterinya pergi ke tempat dia menyimpan duit itu dan diikuti oleh suaminya dengan berhati-hati dia menghampiri tempat dia menyimpan duit itu dia membuka dengan membaca, "Bismillahirrahmanirrahiim." Ketika itu Allah S.W.T. menghantar malaikat Jibrail A.S. untuk mengembalikan beg duit dan menyerahkan duit itu kepada suaminya kembali.

Alangkah terperanjat suaminya, dia berasa bersalah dan mengaku segala perbuatannya kepada isterinya, ketika itu juga dia bertaubat dan mula mengerjakan perintah Allah, dan dia juga membaca Bismillah apabila dia hendak memulakan sesuatu kerja.

Saturday, 9 November 2013

KISAH PEMUDA BERIBU-BAPAKAN BABI

Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah S.W.T Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan bercakap dengan Allah.Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain.

Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. "Ya Allah, siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?".

Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawapan, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat berkenaan.

Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berjaya bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu.
Tuan rumah itu tidak melayan Nabi Musa. Dia masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu didukungnya dengan cermat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa hal ini?, kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan.

Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian dihantar semula ke dalam bilik. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya dihantar semula ke bilik.

Selesai kerjanya barulah dia melayan Nabi Musa. "Wahai saudara! Apa agama kamu?". "Aku agama Tauhid", jawab pemuda itu iaitu agama Islam. "Habis, mengapa kamu membela babi? Kita tidak boleh berbuat begitu." Kata Nabi Musa.

"Wahai tuan hamba", kata pemuda itu. "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibubapa kandungku. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang hodohrupanya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajipanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibubapaku sepertimana yang tuan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menajdi babi, aku tetap melaksanakan tugasku.", sambungnya.

"Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenar, tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi.", tambah pemuda itu lagi.

Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a.s. 'Wahai Musa, inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di Syurga nanti, hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa kedua ibubapanya. Ibubapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh itu Kami naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami."

Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak yang soleh disisi Kami, maka Kami angkat doanya. Tempat kedua ibubapanya yang Kami sediakan di dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga."

Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibubapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke syurga. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibubapanya. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. Mudah-mudahan ibubapa kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak.

Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibubapa kita itu bukan urusan kita, urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa.

Walau banyak mana sekali pun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita, urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah S.W.T supaya kedua ibubapa kita diampuni Allah S.W.T.

Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibubapanya mendapat tempat yang baik di akhirat, inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibubapa di alam kubur.

Erti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui hantaran wang ringgit, tetapi sayang seorang anak pada kedua ibubapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibubapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah.

Sunday, 3 November 2013

Di Antara Hukum Bulan Muharram

Maka berbahagialah bagi seseorang yang dapat mengisi waktunya dengan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya dengan Allah, bebahagialah bagi seseorang yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan dan menghindari maksiat. Berbahagialah bagi seseorang yang meyakini adanya hikmah-hikmah Allah yang agung dan rahasia-rahasia-Nya (yang Dia ketahui), dengan melihat kepada silih bergantinya perkara-perkara dan keadaan-keadaan.

“Artinya : Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan” [An-Nur : 44]

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya pada hari ini kamu berpisah dengan tahun yang telah lalu, yang menjadi saksi. Dan kamu akan menyambut tahun yang akan datang, tahun yang baru, maka apakah yang telah kamu tinggalkan untuk tahun kemarin ? Dan dengan apa kamu akan menyambut tahun yang baru ini ?

Maka seseorang yang berakal hendaklah menginstropeksi dirinya, dan melihat urusannya. Jika sekiranya dia telah meninggalkan suatu kewajiban, maka segeralah bertaubat dan segeralah untuk memperbaiki apa yang ditinggalkannya. Dan jika dia telah mendhalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang haram segeralah ia meninggalkannya sebelum datangnya kematian.

Dan jika dia termasuk orang yang diberi keistiqomahan oleh Allah, maka mintalah untuk tetap istiqomah sampai akhir hidupnya. [Dari kitab Dhiya’ul Lami Minal Khutabil Jawami’ I/313-314 secara bebas, karya Syaikh Utsaimin]

Awal bulan telah membawa kita ketahun baru Hijriyah, bulan itu ialah bulan Allah Al-Muharam. Hal ini bukanlah sesuatu yang asing lagi bagimu. Tetapi ….! Apakah bulan ini memiliki hukum-hukum yang harus diketahui oleh thalibul ilmi, thalibul haq dan thalibul akhirah (penuntut ilmu, pencari kebenaran dan orang yang menginginkan akhirat)? Yaa … di bulan ini ada amalan-amalan yang harus diperhatikan, sebagai upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah صلی الله عليه وسلم dan upaya untuk memperoleh pahala serta kebaikan bagi orang yang mengajak kepada petunjuk agama.

“Artinya : Siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan tidaklah mengurangi sedikitpun dari pahala mereka” [Hadits Riwayat Muslim]

Pemuda sejati, demi Allah ialah yang memiliki ilmu dan ketaqwaan
Tidaklah dikatakan pemuda sejati kalau tidak memiliki keduanya.

DIANTARA HUKUM-HUKUM BULAN MUHARRAM

Pertama : Dilarang Berbuat Dhalim Di Bulan Itu.

Allah سبحانه و تعالى berfirman.

“Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu” [At-Taubah : 36]

Sesungguhnya Allah tidak menulis di dalam Lauhul Makhfud yaitu pada hari penciptaan langit dan bumi, bahwa jumlah bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan. Empat bulan di antaranya ialah haram (mulia) : Tiga beriringan, yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang ada antara Jumada dan Sya’ban,

“Allah memiliki hikmah yang sempurna, yaitu ketika Dia memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat (seperti Jibril untuk menyampaikan wahyu, -red), begitu juga dari kalangan manusia (yakni para rasul yang diutus Allah,-red). Dan Allah juga mengutamakan beberapa waktu dibanding dengan waktu yang lainnya, beberapa tempat dibanding dengan tempat-tempat lainnya. Dan mengutamakan sebagian bulan dengan sebagian lainnya, sebagian hari dengan sebagian lainnya” [Dhiya’ul Lami 2/704]

Adapun tentang larangan berbuat dhalim pada ayat diatas, ulama  Salaf berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud kedhaliman adalah peperangan secara mutlak. Sebagian mereka berkata –dan ini yang lebih rajih- bahwa maksud dari kedhaliman dalam ayat diatas ialah dilarangnya memulai peperangan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kedhaliman di dalam ayat ialah berbuat dosa dan kemaksiatan.

Maka –wahai saudara-saudara seagama Islam-, hendaklah kita berhati-hati dari kedhaliman, baik mendhalimi diri kita sendiri atau mendhalimi orang lain. Hendaklah kita mengingat wasiat kekal Rasulullah صلی الله عليه وسلم dalam sabdanya.

“Artinya : Tahukah kalian dengan kedhaliman, karena sesungguhnya kedhaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat” [Hadits Riwayat Muslim dan lainnya. Shahih al-Jami no 102]

Dan hendaklah kita menjaga diri dari do’anya orang-orang yang didhalimi, walaupun ia kafir atau fajir (jahat), karena sesungguhnya do’anya dikabulkan oleh Allah (karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah).

Ingatlah kita kepada sabda Rasulullah صلی الله عليه وسلم

“Artinya : Tidak ada dari satu dosapun yang lebih pantas untuk dicepatkan siksanya bagi pelaku dosa itu baik di dunia maupun di akhirat daripada melewati batas (kedhaliman) dan memutus  silaturahim” [Ash-Shahihah no 915]

Di dalam syair dikatakan.

Apakah orang yang sangat dhalim itu akan selamat.
Padahal di belakangnya terdapat panah do’a yang siap menancap dari orang negeri Qas yang sedang ruku.

Maka hendaklah orang-orang yang terdhalimi bergembira dengan diijabahi do’a mereka oleh Allah yang Maha Mendengar dan Mengetahui, walaupun selang beberapa waktu.

Hendaklah  mereka senang dan tenang, yaitu bahwa orang-orang yang dhalim itu akan celaka di dunia dan akhirat. Dan bahwasanya Allah tidaklah menyelisihi janjiNya, “akan tetapi kalian itu kaum yang tergesa-gesa”.

Adapun orang yang membantu orang-orang yang dhalim di dalam kedhaliman dan kesesatan mereka, apapun kedudukan orang-orang yang dhalim itu, baik penguasa ataupun rakyat, maka ingatlah bahwa adzab yang pediah pasti akan menunggu mereka. Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda.

“Artinya : Siapa membantu orang yang dhalim, untuk menolak kebenaran dengan kebhatilannya, maka sesungguhnya jaminan Allah dan RasulNya telah terlepas darinya” [Hadits Riwayat Hakim. Shahihul Jami’ no 6048]

Hadits yang mulia diatas cukuplah menjadi peringatan dari kedhaliman, baik kecil maupun besar, bagi orang yang berakal, atau orang yang mau mendengarkan, sedangkan dia menyaksikan.

Kedua : Disunahkan Puasa Secara Mutlak Khususnya  9 dan 10 Muharram

Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda.

“Artinya : Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram” [Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah]

Adapun puasa 9 Muharram, maka itu disunnahkan. Ibnu Abbas رضي الله عنه meriwayatkan.

“Artinya : Ketika Rasulullah صلی الله عليه وسلم berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan (para sahabat) supaya berpuasa. Para sahabat berkata : “Wahai Rasulullah صلی الله عليه وسلم, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani”, Maka Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda : “Pada tahun depan insya Allah kita puasa tanggal 9”. Tetapi beliau wafat sebelum datangnya tahun berikutnya” [Hadits Riwayat Muslim]

Di dalam hadits lain.

“Artinya : Seandainya aku mendapati tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9. Tetapi beliau meninggal sebelum itu” [Hadits Riwayat Muslim]

Rasulullah صلی الله عليه وسلم telah menganjurkan kepada umatnya supaya berpuasa Asyura (tanggal 10 Muharram), ketika ditanya tentang puasa Asyura, dengan sabdanya ;

“Artinya : Puasa Asyura menghapus kesalahan setahun yang telah lalu” [Hadits Riwayat Muslim]

Beliau juga senantiasa melakukan puasa Asyura berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata.

“Artinya : Tidaklah aku melihat Rasulullah lebih menjaga puasa pada hari yang diutamakannya dari hari lain kecuali hari ini, yaitu Asyura” [Shahih At-Targhib wa Tarhib]

Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda.

“Artinya : Sesungguhnya Asyura merupakan hari diantara hari-hari Allah” [Hadits Riwayat Muslim]

Benarlah bahwa Asyura merupakan hari-hari Allah, yang pada hari itu al-haq mendapatkan kemenangan atas kebatilan. Orang-orang mukmin yang sedikit mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir yang banyak. Pada hari itu pula Allah menyelamatkan Nabi Musa ‘عليه السلام dan kaumnya dari kejaran Fair’aun. Maka berpuasalah Nabi Musa ‘عليه السلام sebagai wujud syukur kepada Allah. Tatkala Rasulullah datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi puasa pada hari itu, beliau صلی الله عليه وسلم bertanya tentang sebabnya. Maka orang-orang Yahudi menjawab bahwa mereka mengagungkan hari itu, karena pada hari itu Nabi Musa ‘عليه السلام dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir’aun. Maka Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda.

“Artinya : Maka aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Maka beliaupun berpuasa dan memerintahkan umatnya supaya berpuasa pada hari itu” [Hadits Riwayat Bukhari]

Pada mulanya puasa Asyura diwajibkan, tetapi setelah Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan, Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda.

“Artinya : Barangsiapa berkehendak, silahkan berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, silahkan meninggalkan (tidak berpuasa)”.

Mungkin ada orang yang berkata : “Bagaimana Rasulullah صلی الله عليه وسلم berpuasa pada hari Asyura, mengikuti orang-orang Yahudi, padahal kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, yaitu orang-orang yang di murkai oleh Allah”.

Jawabannya adalah : Bahwa Rasulullah صلی الله عليه وسلم telah berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah, bahkan orang Quraisy pun berpuasa pada hari itu. Jadi Rasulullah صلی الله عليه وسلم berpuasa Asyura itu sebelum beliau datang ke Madinah (yang disana bertemu dengan orang-orang Yahudi,-red). Kemudian Rasulullah صلی الله عليه وسلم membenarkan khabar orang-orang Yahudi, bahwa nabi Musa ‘عليه السلام berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur, karena Allah telah menyelamatkan dari Fir’aun. Maka orang-orang Yahudi pun mengagungkan hari itu. Al-Mazari berpendapat bahwa pembenaran Nabi kepada Yahudi mungkin setelah Nabi diberi wahyu tentang kebenaran mereka, dan kabar itu telah sangat masyhur pada beliau. Atau mungkin orang Yahudi yang telah masuk Islam, seperti Ibnu Salam, telah mengabarkan kepada Nabi tentang kebenaran kabar tersebut, Kesimpulannya, bahwa Nabi melakukan puasa Asyura bukanlah karena mengikuti orang Yahudi, karena Rasulullah صلی الله عليه وسلم telah berpuasa sebelum Rasulullah pergi ke Madinah. Dan waktu itu menyamai Ahli Kitab dalam perkara yang tidak dilarang secara syar’i.


KAIDAH MUWAFAQAH (MENYAAMAI) MEWUJUDKAN ADANYA TASYABUH (MENYERUPAI).
Rasulullah صلی الله عليه وسلم tidaklah menyamai Yahudi dalam mengagungkan hari Asyura dengan cara mereka. Bahkan Rasulullah صلی الله عليه وسلم menyelisihi mereka, yaitu dengan (niat) melakukan puasa satu hari sebelum Asyura yaitu tanggal 9 Muharram

Adapun puasa setelahnya yaitu 11 Muharram , ini berdasarkan hadits Rasulullah صلی الله عليه وسلم.

“Artinya : Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya”

Hadits ini disebutkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam ta’liq (komentar) nya terhadap Shahih Ibnu Khuzaimah juz 3 no. 290, bahwa sanadnya dha’if, karena kejelakan hafalan Abu Laila, dan Atha’ serta yang lain menyelisihinya juga. Bahkan Ath-Thahawi dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf (dari perkataan Ibnu Abbas) dan sanadnya shahih.

Sekarang jelaslah tentang kelemahan orang yang menyatakan bahwa puasa Asyura itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi tingkatannya adalah  puasa sebelum ataupun sesudahnya. Dalam hal ini perkataan Ibnu Abbas menjadi penguat puasa pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram dalam rangka untuk menyelisihi orang Yahudi. Inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Fatawa juz 25 hal. 313. Wallahu a’lam

PERINGATAN TENTANG HADITS DHAIF YANG BERKAITAN DENGAN KEUTAMAAN ASYURA

“Artinya : Siapa yang memberikan kelonggaran (nafkah) kepada orang yang menjadi tanggungannya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya selama setahun penuh”.

Hadits dhaif sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Tamamul Minnah oleh Syaikh Al-Albani hal. 412

“Artinya : Siapa yang bercelak dengan itsmid pada hari Asyura, dia tidak akan terkena penyakit mata selamanya”

Hadits maudhu (palsu) sebagaimana di dalam kiat Adh-Dhaifah no. 224

Maka sikap Ahlu Sunnah wal Jama’ah di dalam menghadapi hari Asyura adalah bahwa Asyura bukanlah hari untuk senda gurau ataupun untuk mencela. Akan tetapi yang sunnah ialah melakukan puasa, sebagaimana Rasulullah صلی الله عليه وسلم berpuasa pada hari itu, bahkan menganjurkannya. Dan terkutulah ahli bid’ah (yang membikin berbagai bid’ah pada hari yang mulia ini)

“Artinya : Rasulullah صلی الله عليه وسلم biasa mengagungkan hari itu dan memanggil bayi-bayi yan menyusui milik beliau dan Fathimah, kemudian beliau meludah di mulut mereka dan memerintahkan ibu mereka agar tidak menyusuinya sampai malam”

Hadits dhaif, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Shahih Ibnu Khuzaimah no. 2089

Akhirnya, inilah yang bisa kami ketengahkan tentang pembahasan penting yang berhubungan dengan bulan Muharram. Jika pembaca menginginkan pembasahan yang lebih luas bisa melihat kitab-kitab fikih induk dan kitab-kitab aqidah yang membantah ahli bid’ah dan kitab-kitab lain yang membahas masalah ini. Dan juga hendaknya melihat kitab Ra’sul Husain karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Istisyhadul Husain karya Ibnu Katsir, dan kitab Al-Awashim Minal Qawashim karya Ibnul Arabi Al-Maliki. Sehingga  bisa mengetahui hakikat peristiwa musibah Husain bin Ali menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Dan juga mengetahui seberapa besar bid’ah-bid’ah dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Syi’ah Rafidhah, yang mengatas namakan kecintaan kepada Ahlul Bait dan pembelaan kepada mereka dengan merusak sejarah Islam. Dan agar mengetahui berdasarkan ilmu, tentang sejarah Husain رضي الله عنه dan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang musibah yang besar itu. Yang hingga kini terus menerus umat harus membayar harga musibah tersebut. Semua itu mereka lakukan dengan mengatas namakan Ahlul Bait dan penghapusan dosa terbunuhnya Husain dengan cara membunuh Ahlu Sunnah wal Jama’ah, mengadakan propaganda-propaganda untuk melawan Ahlus Sunnah, dan menanamkan rasa takut di hati mereka. Maka semoga Allah membinasakan ahli bid’ah dan ahli ahwa, yang mereka itu membunuhi umat Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala.

Kita memohon kepada Allah semoga Dia menyelamatkan kita dari bid’ah-bid’ah dan dari perkara-perkara yang diadakan di dalam agama.

[Diterjemahkan oleh Abu Aminah Ady Abdul Jabbar dari majalah Al-Ashalah, hal.67-73, No. 11, 15 Dzulhijjah 1414h]

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun V/1421H-2001M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183]       

Sunday, 15 September 2013

Uwais al-Qarani

Bismillah ir-Rahman ir-Raheem

by Shaykh Muhammad Sa'id al-Jamal ar-Rifa'i
from his book, The Children Around the Table of Allah

In a Hadith Qudsi recorded by the Companion Abu Hurayra, may Allah be pleased with him, the Prophet Muhammad (s) said speaking from his Lord:
"Allah, Exalted and Mighty is He, loves of His creation the God-fearing, the pure in the heart, those who are hidden, and those who are innocent, whose face is dusty, whose hair is unkempt, whose stomach is empty, and who, if he asks permission to enter to the rulers, is not granted it, and if he were to ask for a gentle lady in marriage, he would be refused, and when he leaves the world it does not miss him, and if he goes out, his going out is not noticed, and if he falls sick, he is not attended to, and if he dies, he is not accompanied to his grave."
They asked him, "O Messenger of Allah, how can we find someone like that?" He, (s), said, "Uwais al-Qarani is such a one." They asked him, "and who is Uwais al-Qarani?" He, (s), answered, "He is dark skinned, wide shoulder, and of average height. His complexion is close to the color of earth. His beard touches his chest. His eyes are always looking downwards to the place of prostration, and his right hand is on his left hand. He weeps about himself with such a flow of tears that his lips are swollen. He wears a woolen garment and is know to the people of the heavens. If he makes a promise in the Name of Allah, he keeps it. Under his left shoulder there is a white spot. When the Day of Resurrection comes and it is announced to the slaves, "Enter the Garden," it will be said to Uwais, 'Stop and intercede.' Allah, Mighty and Exalted is He, will then forgive them to the same number as are the people of Rabi'a and Mudhar. (These are the two tribes that Uwais, (RA), belonged to). So, O Umar and O Ali, if you can find him, ask him to intercede for you. Then Allah will forgive you."
Ten years passed by which they inquired about him, but without being able to find him. In the year 21H./644CE, the same year that Umar ibn al-Khattab (RA), the Second Righteous Caliph after the Prophet's death, (s), Umar (RA) went to the Mountains of Abu Qubays (mountain overlooking Makka) and called in his loudest voice, "O people of the Yemen, is there anyone up there called Uwais?"
An old shaykh with a long beard stood up and replied, "We do not know who this Uwais is about whom you ask, but my brother's son is called Uwais. But he is too unimportant to be asked about, and too poor and submissive that he should be raised up to your level. He is our camel-herder, and he has no standing amongst our people." But Umar again asked him if he knew Uwais.
The man answered, "Why do you ask about him, O Commander of the Faithful, for by Allah there is not one of us who is more foolish and more needy than he."
Umar, (RA), then wept and said to him, "You are so, but not he. For I heard the Messenger of Allah. (s), say, "Those who enter the Garden through Uwais, asking for forgiveness for them, are the people of the tribe of Rabi'a and Mudhar." Umar, (RA), asked him where he could find him, and was told, "On the Mount of 'Arafat."
Umar and Ali, (RAA), then went quickly to Arafat where they found Uwais praying under a tree with camels grazing around him. They approached him and greeted him, saying, "As-salaamu Alaikum wa Rahmut Allahi wa Barakatuh." Uwais cut his prayer short, and when he had finished it, returned their greeting. They asked him, "Who are you?" He replied, "A herdsman of camels and a hired workman for a tribe." They said, "we do not ask you about your tending of animals, nor about your being a hired worker, but what is your name?" He answered, "Abdullah." They said, "All the people of the heavens and the earth are the slaves of Allah, but what is the name in which your mother named you?" He said, "O you two, what do you want from me?" They said, "The Messenger of Allah (s) once spoke to us about Uwais al-Qarani. He gave us a description of the bluish-black color of his eyes, and he told us that he has a white mark under his left shoulder. So please show us if you have this mark, for then it is you for whom we are searching."
Uwais then bared his left shoulder, and they saw a white mark. They then embraced him and kissed him and said, "We declare that you are Uwais al-Qarani, so ask for forgiveness for us and May Allah forgive you."
He answered, "I cannot even forgive myself, nor one of Adam's children. But there are on land and in the seas believing men and women, Muslim men and women, whose invocations to Allah are answered." They replied, "Surely this is so." Then he said, "O you two, you know about me and I know about my state, but who are you?"
Ali, (RA), answered, "This is the Commander of the Faithful (al-amir al-muminin), Umar ibn al-Khattab, and I am Ali ibn Abu Talib."
Uwais stood up straight and said, "As-salaamu alaikum ya 'amir al-mumminin. And you, O Ali, may Allah repay you with goodness for this Community (Ummah)." They said, "May Allah repay you for yourself and your goodness."
Then Umar, (RA), said to Uwais, "Your place is here until I return to Madinah, and may Allah have mercy upon you. Then I will bring you help from my provision and some of my clothes. This has been the meeting place between you and me."
But Uwais, (RA), answered him, "O Commander of the Faithful, there will be no other meeting place, in the knowledge of Allah, between you and me, but this one. So tell me, what should I do with your provision, and what should I do with your clothes? Do you not see that I am wearing a woolen gown and a woolen wrapper, so when do you see me tearing them? Or do you see that my sandals are worn out and torn? When do you see me out wearing them? Between your hand and mine there is a higher barrier which cannot be crossed by a weighty person, So leave these things, and Allah will have mercy upon you."
When Umar, (RA) heard these words, he struck the ground with his stick and shouted out at the top of his voice, "O would that Umar had not been born by his mother, and that she had been sterile!"
Then Umar (RA), returned to Al-Madinah, and Uwais (RA), herded his camels back to his tribe.
Not long after this, Uwais left his work as a herdsman and went to Kufah where he continued in his bondsmandship until Allah, Glory be to Him took him back to Himself.
When Umar ibn al-Khattab, (RA), heard that Uwais wanted to go back to Kufah, he said tho him, "Where do you want to go to?" Uwais said, "to Kufah." Umar, (RA), then said, "Shall I write a letter for you to its Governor?" Uwais replied, "I would rather be with the people who are near to my heart."
In a sahih hadith of Muslim, it is recorded that Umar (RA) said, "I heard the Messenger of Allah, (s), say, "Uwais ibn 'Amir will come with a number of the people of the tribe of Mudar from the region of Qarn as if he had a sickness on his skin. He had a mother to whom he was most perfectly devoted, and if he asked anything of Allah it would be granted to him. If you meet him, ask him to ask forgiveness for you."
It was said of the Companion 'Alqama ibn Marthid, (RA), that he said, "Asceticism is specially associated with eight people, one of whom is Uwais al-Qarani. His family thought that he was mad, and they built him a room near the door of their house. Days would pass by when they would not see him, and his food was what he took from plants and herbs of the earth which he would sell to buy food for himself.
Also the Companion 'Amar ibn Saif, (RA) said, "When a man once asked Uwais al-Qarani, "How did you begin the morning and how did you finish the evening?" He (RA) answered, 'I began in the morning by loving Allah, and I finished the evening in praising Him. Do not ask about the state of a man who, when he wakes up in the morning thinks that he will not see the evening, or when he is alive in the evening thinks that he will not wake up in the morning. Death and its mentioning and remembering does not leave the believer any space for happiness." For, as he then said, "In Allah's Eyes, Exalted is He, what a Muslim possesses does not gather any silver or gold, for one should only be doing what is permitted and avoiding what is forbidden, and whatever does not have leave a believer with a single friend. When we ask them to do what is permitted they insult us, and in that they are helped by the unbelievers and sinful people. By Allah they have thrown terrible things at me, but O Allah I will not leave them until I show them the right way."
One of them said, "A number of people had spoken to me about Uwais al-Qarani, so hearing that he was then living in Kufah, I went there to find him, for I had no other desire except to see him. I found him sitting by the shore of the Tigris, and I recognized him by the description that I had been given of him. A thin man looked at me, and I stretched out my hand to greet him, but he did not return my greeting. I felt discouraged but I asked him, "Are you Uwais:"
His clothes were poor, and he seemed to be in a state of unwrapped isolation, for it was this state of his which led the ignorant people to say about him that he was mad and deranged. But I knew that his ascetic and surrendered state was that of the true faqir, who does not listen to those who say that such a state is contrary to the Sunnah. Such people are ignorant of the true Sunnah of the Messenger of Allah, (s), which is to leave the material world and the business of creation, and to draw near to one's Lord; to leave all bonds which are other than to Allah, Exalted and Mighty is He."
Haram ibn Hayyan continued his account of this meeting by saying, "Then I addressed him saying, 'May Allah have mercy upon you, O Uwais, and forgive you, How are you?' "Then my voice halted. For I could not speak my heart which was moved with deep gentleness towards him when I saw his state and that he had started weeping. I found myself also weeping. "Then Uwais said to me, 'May Allah greet you. How are you my brother, ibn Hayyan, and who showed you the way to me?" "I answered him, 'It was Allah." "He said, 'There is no God but Allah, praise be to our Lord. If it is the Wish of Allah, a thing is done. So this is Allah's Wish." I said, 'How did you know my name, andmy father's named? For my name was Haram ibn Hayyan.' Uwais said, 'The Knower told me, for my soul knows your soul when my self talks to your self.' For the believers know each other in their love for Allah, even if they never met; and when they come to our resting place, they know each other even if they come from somewhere far distant. "I said, 'Tell me about the Messenger of Allah, (s).' "Uwais said, 'I have never seen the Messenger of Allah face to face and I have never been in his presence, but I would give my life for him. But I do not like to talk about that.' "I said to Uwais, 'Recite me some verses of the Book of Allah, so that I may hear it from you and so that I may learn them by heart from you. For know that I love you in Allah.' "Uwais took my hand, and said, 'I seek refuge in Allah, the All-Hearing, the All-Knowing, from the accursed shaytan.' Then he recited, 'We created not the heavens and the earth and what is between them for mere play.' (44:38) . Then he sighed a deep sigh, and I looked at him with they eye of the Love, for he had become absent.
"A little while later he said to me, 'O son of Hayyan, your father has died and soon you will die, going either to the Garden or the Fire. My brother and friend Umar ibn al-Khattab has died.' I said to him, 'May Allah forgive you, but Umar has not died." "Uwais said, 'Yes, and the people have announced his death, and so has Allah, Mighty and Exalted is He, and He has announced my own death. For you and I are both of the dead." "Then he prayed upon the Prophet, (s), and murmured some short invocations. "Then he said, 'This is what I leave you, the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet, (s), and you should always remember death, and this should never ever leave your heart for a moment. And warn your people when you go back to them, and say to the whole Community, 'Do not forsake the people, for if you do, you will forsake your religion without being aware of it, and you will enter the Fire. So pray for me and yourself.'
Then Uwais, (RA), said to me, 'O Lord this is a claim, for he loves me in You, and he has visited me because of You, and permit me to see his face in the Garden, and make him enter the Home of Peace, and protect him in this world, as long as he is alive. Keep him from the material world (dunya) through the walking on the Path, and make him to be thankful for the blessings YOU give him, and give him goodness from me.'
Then he, (RA) said, 'As-salaamu alaikum wa Rahmutullahi wa Barakatuh, for I will not see you after this day. May Allah have mercy upon you, but I do not like to be known, and I love to be solitary, for I am in deep anxiety when I am with people. So do not ask about me, and do not call upon me, but know that you are in my heart even if I do not see you nor you see me. Mention me and pray for me, for I will mention you and pray for you, if Allah, Exalted is He, so wishes. So go away from here.'"
Haram ibn Hayyan said, " I deeply wanted to walk with him for an hour, but after that he did not allow me anymore, so I left him and I started to weep, and he also wept.
I kept watching him until he went into a road...After that I asked about him, and I called to him, but no one could tell me anything about him. But then, after a week or so had passed by, I saw him once or twice in my sleep. Uwais said, 'The Messenger of Allah died,' but he did not say, 'The Messenger of Allah, sall-Allahu `Alayhi wa sallam,' although he said it about the Prophets before him. By this he meant that the grace of the Messenger of Allah is well known, and he is known for the perfection of his honor, and he does not need to be praised by people."
Some said that when night came, Uwais, (RA) would say, "This night is for prostrating." Then he would prostrate until morning. And also when night came he would distribute the food in his house to the poor, and he would say, "O Lord, if someone dies this night out of hunger, excuse me, and if someone dies naked, excuse me."
Abdullah ibn Salma, the Companion, (RA) said, "We went to Azerbaijan in the company of our Mater Umar ibn al-Khattab, (RA), and Uwais was with us. On our way back he became ill and we carried him, but he did not last long and he died. We went to bury him and found a grave that was already dug. Water was available and everything was ready to receive a dead body. We washed him, put him in a shroud, prayed over him, and then we left. Some of us said that we should go back and mark the grave so that we would be able to find it later. So we returned to the place, but there was no trace of the grave to be found."
May Allah be pleased with him, and for he himself alone was equal to an entire Ummah (Community).

Sunday, 25 August 2013

ORANG TABLIGH

Bismillah ir-Rahman ir-Raheem

ORANG TABLIGH

Orang Tabligh,
Ntah sape la yg bagi nama,
Sedangkan kita sumer kan sama,
Umat Nabi SAW semuanye,
Kerja dakwah kan tanggungjawab bersama,
Nabi dah xde,
kalau kita tak buat, sape pula?,
x kan la keje ustaz dan ulama saja,
Yg kita nih, xkan nak goyang kaki saje2?

Orang Tabligh,
Lari!!Larii!Orang Tabligh dtg,
Yg tadi ramai,sekelip mata je dah ilang,
Yg td segar bugar dah tido terlentang,
Yg sakit kaki pun bleh terjun tingkap lari lintang pukang,
Heh..betul la kata orang,
Nak ajak manusia pada Allah bukannya keje senang.

Orang Tabligh,
Ajak keluar khuruj,
bukannya nanti x pulang,
Yg baru dapat gaji pun kata xde duit, nak bayar hutang,
Yg tadi sihat pun tiba2 migrain plak datang,
Yg menganggur pun buat2 sibuk bukan kepalang,
Heh, dakwah ni takat cakap je mmg la senang,
Cuba buat, mmg nak kena sabar,nak kena tenang,
Lain la kalau ajak pada dunia,
bondong2 org dtg.

Orang Tabligh,
Lorong ke lorong, hati ke hati, pintu ke pintu,
Jumpe sumer orang tak pilih bulu,
Dari ustaz sampai le kutu,
Sume nak ditemu,Nak diajak pd Allah yg satu.

Orang Tabligh,
Jalan bawak periuk belanga,
Dipandang org takat sebelah mata,
Dituduh jahil,tinggal dunia perkara biasa,
Walaupun kekadang pedih gak telinga,
Nabi dulu2 pun kan selalu kena,
Dituduh dusta, dipanggil gila,
Itu Nabi, apatah lagi kita,
Yg banyak salah,yg banyak dosa,
Takpe2, Allah kan ada,Yg Maha Mengetahui,yg mana intan, yg mana kaca.

Orang Tabligh,
Kekadang buat silap…adat la manusia,
Mmg tgh nak belajar2 tiru sahabat(r. anhum) yg dah terbukti berjaya,
Terpancung, terlaser..sori,bukannya sengaja,
Nak dapat hikmah dlm berdakwah mmg amik masa,
Kena keluar lagi dan lagi la nampaknya.

Orang Tabligh,
Ada kat mana2,Kat US, Afrika, kat Israel pun ada,
Dari petani, engineer, sampai la Raja,
Pelbagai adat, perangai beza2,
Tapi bleh makan dlm dulang yg sama,
Bila keluar jemaah sumer dilayan serupa,
Bila nak berpisah..isk2..kluar plak air mata.

Orang Tabligh,
Nak hidupkan sunnah Nabi,
Janggut, jubah,seluar atas buku lali,
Kalau nak diikutkan, mmg ader byk lagi,
Kekadang tu kena gak perli,
“Kita skang kan di zaman IT”
“Tak main la sunnah2 nih!”
Jgn la mcm tu bang, kita kan nanti mati,
Kang menyesal esok, sapa yg rugi?Kan diri sendiri..

Orang Tabligh,
Manusia biasa, ada hati,
Sedih bila diperli,
sakit bila dimaki,
Bila tinggalkan rumah, rindukan famili,
Kalau nak ikutkan hati, mmg nak dok rumah,
bergurau dgn bini,Or ajak anak main lari2,
Or layan PS2 sampai pagi,
Tapi untuk mengejar kebahagiaan abadi,
Kena korban lagi dan lagi,Yela..hidup ni kan cuma sekali,
Kalau sekang tak buat jyunbi(persiapan),
bila lagi?

Orang Tabligh,
Malam2 doa hidayat,
Fikir risau,camne nak selamatkan umat,
Supaya di akhirat suk semua selamat,
Orang skang ingat hidayat bleh senang2 dapat,
Tak perlu susah2,tak perlu keringat,
N tak mau plak jumpe masyarakat,
Just bz buat ibadat,
Kalau camtu xde la kita ni “The Best Ummat”.

Orang Tabligh,
“Apsal la ulama India yg jadik ikutan??”
Mmmm…kan Nabi dulu dah pesan,
Sape saja yg bawak kebenaran,
Tak kisah la orang Arab ke bukan,
Sume kena bagi sokongan,
Yg Allah pandang bukan luaran tapi kan Iman,
Bab mazhab jgn bimbang still sendiri punye pegangan,
So x jadik masalah la kan?

Orang Tabligh,
Ajak keluar 3 hari,
“I can’t go..sorry!”
Yg dah kawin tak nak berenggang dgn isteri,
Yg si isteri mati2 tak nak suami dia pergi,
Berderai2 air mata keluar mcm air pili,
“Kalau abg nak gi jugak, antar saya blik kampung esok pagi!!”

Heh, org laki mmg lemah bab air mata nih,
Si suami pun letak balik beg,tak jadik pergi,
Yg td josh(bersemangat) tak ingat pon,
jadik lemah seluruh sendi,Kes2 camni mmg byk terjadi,
Bleh tgk dgn mata kepala sendiri,

Tp kalau bab dunia(cth:kursus naik pangkat),”
“no prob.,anytime kamiready!
“Si isteri lambai pemergian suami dgn wajah berseri2,
Hey, of course la, nanti husband I dpt naik gaji,
Wife mana la yg tak happy,
Heh..ni la realiti, Bab dunia, tak yah diajak pun semua pakat2 reti,
Bab akhirat, masing2 buat x kesah,x amik peduli….

Ya Allah selamatkan lah kami!

Thursday, 15 August 2013

Bringing Yourself to Account Before you are taken to Account; Weigh your deeds before your deeds are weighed

Bismillah ir-Rahman ir-Raheem


‘Umar ibn al-Khattab (radiallaahu ‘anhu) said:
Hasibu anfusakum Qabla antuhasabu “Bring yourself to account before you are taken to account.” And ‘Umar added: Wazinu anfusakum Qabla antuzanu “Weigh your deeds before your deeds are weighed.”

This issue of questioning oneself and taking oneself to account was practiced by the Salaf of this Ummah. Hasan al-Basri (rahimahullaah) said, “You will never meet a believer except that he brings himself to account.” 

The evil, wicked, wretched individual will never bring himself to account, will never question himself. Allaah (subhanahu wa taa’ala) said about this kind of individual (words that mean): “And his affair has been lost.” (Al-Kahf, ayah 28)

Hasan al-Basri said, “The slave will never cease to be in a state of good as long as he admonishes himself.”

Ibnul Qayyim said taking account of oneself is one of the ways of treating the sick heart.
Ibnul Qayyim said taking account of oneself is of two types:
1- taking yourself to account before an action
2- taking yourself to account after executing an action

So how does one take himself to account before an action?
Firstly, you should pause at the first thought and intention – stop, take a step back, think and ponder, and do not rush to perform that deed – and do not proceed until it becomes clear that it is more beneficial to do the action than to abstain.

Hasan al-Basree said, “May Allaah have mercy upon the slave who pauses at the thought of doing an action and, if the action was for the sake of Allaah, he proceeds; and if it was for other than the sake of Allaah, he abstains.”

So here is Ibnul Qayyim’s four-step plan.

Step One: If the nafs (oneself) moves and wants to do an action, the slave steps back, pauses, looks and ponders. Then he asks: Is this something that is feasible or possible that can be accomplished, or is it not possible? If it’s not possible, then he stops and does not proceed, because he recognizes he cannot do it.

Step Two: If it is possible, then he pauses again and asks: Is performing this action better than leaving it? If it’s better to abstain, then he doesn’t proceed.

Step Three: If it’s better to do it, then he pauses for a third time, and looks and asks: Is the reason and intent behind this action that he is seeking the Face of Allaah and His reward, or does he want some position or wealth or praise from the creation? And if your reason is purely seeking the Face of Allaah, wa lillaah il Hamd (to Allaah belongs all praise). But if you realize that the intention is to seek a position or praise or wealth from the creation, then you stop and do not proceed. And why do you stop? Why do you hold back? Ibnul Qayyim says so that your nafs does not get accustomed to ash-Shirk, and so it doesn’t become simple to perform an action for other than Allaah. And making it easy to do an action for other than Allaah will make it difficult to perform an action purely for Allaah.

Step Four: And if he finds that the action is for the sake of Allaah, he pauses again (the fourth time). The ‘abd (slave) pauses, looks and investigates, checking himself, bringing himself to account before even doing the action and asks: Will he be aided in doing this action? Does he have supporters if the action is in need of that? If he needs supporters, and he doesn’t have any, then he stays back from it; he refrains. Ibnul Qayyim (rahimahullaah) said, “The slave refrains like the Messenger of Allaah (salallaahu ‘alaihi wasallam) refrained from Jihaad while in Makkah.”

Brothers, this is fiqh (correct understanding); this is one of the doctors of the heart. Don’t listen to the Soofiyah, who try to treat the matters of the heart with bid’ah. This will only harden the heart. This is the doctor of the heart, meaning one who treats the sick hearts with the Book of Allaah (‘azza wa jall) and the Sunnah of the Prophet (salallaahu ‘alaihi wa sallam) upon the understanding of the Salaf of this Ummah.

So if he finds support, then he proceeds, and surely he will be from the victorious. No one is ever deprived of success except the one who lacks one of these [four] qualities.
Success will never be missed if all these qualities and points are joined!
These are four stages one needs to go through and satisfy before performing any action. These steps should be memorized and implemented.

AFTER THE ACTION

Now, the second type of taking oneself to account: taking yourself to account after executing an action. This is broken into three categories.

First Post-Stage: The first of them is checking the nafs (oneself) about a matter of obedience due to falling short with the right of Allaah, The Most High. This is since he did not carry out the action in the way it was befitting.

Ibnul Qayyim said:  And the rights of Allaah that have to be carried out by the slave during an act of worship are six matters:
1- al-Ikhlaas in this action
2- That you have a nasihah to Allaah in this action
3- You follow the Messenger’s Sunnah in this action
4- Having al-Ihsan in performing this action
5- Recognize the favor of Allaah upon you
6- Recognize the deficiency in falling short in this action, after all of the above

Did the slave fulfill all six of these rights of Allaah?

Second Post-Stage: Is that you monitor your nafs after every action, and ask yourself: What is better to abstain from it?

Third Post-Stage: then the slave brings his nafs to account again, and asks: Why did he do this action? Did he seek the pleasure of Allaah and the hereafter, or did he seek the wordly life and that which exists now? If he did seek pleasure of Allaah and the hereafter, he will be successful. If he sought the wordly life and that which exists now, then he will be in a state of loss and will lose that bliss.

So this is the sharh (explanation) of the statement of ‘Umar ibn al-Khattab (radiallaahu ‘anhu): Bring yourself to account before you are taken to account; Weigh your deeds before your deeds are weighed.

So, after all this, someone may ask what are the consequences if me – ‘Abdullaah or Khadijah – was to leave taking myself to account? What is wrong with this?

Ibnul Qayyim explains the evil consequences of not checking your nafs, or monitoring your nafs, taking account of your nafs.

The most dangerous thing for a person is to be negligent of taking himself to account. It is the most dangerous thing that he is relaxed, paying no mind to checking the nafs. This will surely lead to a person’s destruction. This is the state of the people who are deluded and deceived, and fooled by shaytan because they are heedless, negligent; they don’t bring themselves to account. 

They shut their eyes at the end result, meaning they don’t look at the reality of the situation. Then it becomes comfortable for him to sin. They don’t consider that this action carries such a reward, or “if I commit this sin, I may be punished.” They rely solely upon being forgiven. They are deluded, because they don’t check their nafs. If a person doesn’t check himself – take himself to account – then it becomes easy for that person to sin, and it is comfortable for him to sin.
Imagine the [success of a] man who brings himself to account for every deed!

The person who doesn’t bring himself to account will have a difficult time leaving sins, like someone having to wean himself from a habitual act, or like weaning a baby from his mother. And if he only came to his senses, then he would understand that protection is easier than weaning. Why not protect yourself? Don’t fall into it [at all]. Protecting yourself from it is easier, because it is difficult to stay away from that which you are used to, and that which is habitual.
Bring yourself to account firstly regarding the obligatory acts.

[These are notes taken from a khutbah given by Abu 'Abdillaah Hassan as-Somali (hafidhahullaah), who was reading from the book Igathat al-lahfan by Imam Ibnul Qayyim Jawziyyah (rahimahullaah)]

Post Courtesy:  Maher ibn Ahmad Attiyeh al-Maqdisi via SalafisOfFlorida mailinglist